Kurumsal

Hakkımızda

Dürüst Ticaret, tüm beşeri ve ticari ilişkilerde, adil ve tutarlı davranmak, aynı zamanda verilen sözlere bağlı kalmaktır.

Memnun Müşteri, zamanında tam ve doğru bilgilendirilmiş;talep edilen nitelik ve nicelikteki ürünleri vaktinde karşılanmış; fiyat/fayda dengesinden tatmin olmuş, temel varlık nedenimizdir.

Her yıl hızla artan üretim ve satışlarıyla günümüze kadar varlığını sürdüren markamız STS Group’u sektörde güvenin ve kalitenin sembolu haline getirmeye çalıştık. Referanslarımızda da görüldüğü gibi her biri, birbirinden değerli kurum ve kuruluşların kilometre taşı olan yatırımlarında,müşterilerimiz STS Group markasını tercih etmişlerdir. Müşteri memnuniyetinin sürekliliğini önemseyen firmamız, kaliteden ödün vermeden maliyetleri kontrol altında tutmaya, tüm iş süreçlerinde yaratıcılık ve esneklik öneminin bilinciyle verimli ve etkin çıktılar elde etmeye özen gösterir. Bu çabamız bizleri TSE, ISO, CE ve GOST gibi kalite belgeleriyle taçlandırmaktadır. Özellikle yurtdışı pazarlarda aynı başarıya kısa zamanda ulaşmamız, doğru yolda olduğumuzu göstermekte ve bu inancı perçinlemektedir. STS Group müşteri odaklı iş süreçlerini sürekli gözden geçirerek gelişme ve iyileştirmenin sürekliliğini sağlamaktadır. İş etiği ve toplumsal değer yargılarına uyumlu davranarak,iş ortağı olarak gördüğü tedarikçilerine yüksek yarar getirecek olanaklar yaratmaya çalışmaktadır. Şirketimiz, misyonuna uygun olarak her iş bölümünün kendi hedef, strateji ve performans göstergelerinin belirlenmesini sağlar, böylece geleceğe daha emin adımlarla ilerler ve başarısını kalıcı kılmaya gayret gösterir. Deneyimli ve uzman kadromuz,sektörümüzde kendi teknolojisini geliştiren bir gayretle, süreklilik arz eden araştırma ve geliştirme projelerine imza atmaktadır. Müşterilerimizin, ürün, kalite ve maliyet alanında gelecek ihtiyaçlarına da aynı düzeyde hizmet verebilmek için,sektörümüzü, yerel ve uluslararası pazarlarda sürekli izlemekte ve yenilikçi çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Vizvonumuz

Vizyonumuz, teknolojik gelişmelerin ışığında müşteri gereksinimlerini karşılayacak en uygun ürünleri üretmek ve iş ortağı olarak gördüğümüz tedarikçi ve müşterilerimize azami faydayı sağlamaktır. Kablo taşıma sistemleri sektöründe yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki payımızı daha da arttırmak ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunmayı amaçlamaktır.

Misyonumuz

Şirketimizin olanakları ve kapasitesi doğrultusunda, dünya standartlarına uygun bir biçimde müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılamak. Çalışanlarına,katılımcı huzurlu çalışmaktan gurur duyacakları ve bunu içinde bulundukları topluma yansıtabilecekleri bir iş ortamı sağlamak. Tedarikçilerimizle olan çalışmalarımızda karşılıklı güven ve fayda üzerine kurulu ilişkiler geliştirmek. Ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayabilmek için iş hacmimizi sürekli büyütmek ve yeni teknolojiler üretmek.Şirket faaliyetlerini yürütürken yerel ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere, iş etiğine, insan haklarına ve çevre korucuyu önlemlere tam anlamıyla uyumlu davranmak.

Çevre Politikamız

“Çevre” ile uyumlu, sürdürülebilir bir kalkınma ve gelişmenin sağlanması, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanımı için, her düzeyde çaba gösterme fikri benimsenmiştir. Doğal dengenin korunmasına yönelik ilgili çevre ve enerji mevzuatı şartlarını karşılar. Üretim esnasında, çevre dostu enerji ve teknolojiler etkin bir şekilde kullanılarak (eko verimlilik) kirliliğin önüne geçilir.“Çevre” ile uyumlu, sürdürülebilir bir kalkınma ve gelişmenin sağlanması, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanımı için, her düzeyde çaba gösterme fikri benimsenmiştir. Doğal dengenin korunmasına yönelik ilgili çevre ve enerji mevzuatı şartlarını karşılar. Üretim esnasında, çevre dostu enerji ve teknolojiler etkin bir şekilde kullanılarak (eko verimlilik) kirliliğin önüne geçilir.

Kalite Politikamız

Kalite yönetim sistemimiz, ISO 9001 standartlarında belirlenen kalite şartlarını uygular ve sistemin sürekliliğini gözden geçirir. Bu, elde edilen kalitedeki ürünlerin devamlılığını ve kullanıcının tatminini sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca, sektördeki gelişmiş teknolojileri izleyerek yeni ürünler geliştirmeyi ve kaliteyi yükseltmeyi hedefler. Bu hedefe ulaşmada en önemli unsurun, kalite politikasını tüm çalışanların anlamasını sağlamaktan geçtiğini bilir ve buna yönelik faaliyetlerde bulunur. Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda, tüm iş süreçlerindeki verimliliğin uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini amaçlar.

^